LLONGAU AM DDIM AR BOB CYNHYRCH BUSHNELL
K%93BR3O9JU~_$BYMTSJB6N
banner02
3

Mae diwrnod newydd wedi cyrraedd, ac mae syniadau newydd yn dod i'r amlwg yn gyson. Dyma ddechrau popeth, a bydd atebion gwell bob amser. Rydyn ni'n dod o wahanol leoedd a meddwl agored, gallwn ni wneud yn well. Mae hyn yn ymwneud â deall anghenion cwsmeriaid yn gywir ac edrych ymlaen. Cyfuno eu harbenigedd â'n rhai ni i gyflymu arloesedd. Mae hyn yn ymwneud â phrosesau cynaliadwy, dadansoddi data, ac arweinyddiaeth newid. Mae'n ymwneud â chydweithio, rhannu gwybodaeth a chwerthin gyda'n gilydd. Mae atebion cau arloesol yn gwella yfory, peirianwyr yn cyflwyno a dod â syniadau arloesol. Rydym bob amser yn chwilfrydig, a byddwn bob amser yn croesawu newid. Syniadau yw ffynhonnell popeth, ac rydyn ni'n eu troi'n realiti. Mica Pipeline Technology Co, Ltd Ffynhonnell y creadigrwydd, a wnaed yn Tsieina.

archwilio ein casgliadau

opteg am bob eiliad

Newyddion

  • newyddion cwmni

    Mae datblygu e-fasnach Rhyngrwyd wedi gwneud i lawer o gwmnïau cylchoedd pibellau gystadlu i ddal i fyny â “thrên cyflym” e-fasnach, ac mae gweithgynhyrchwyr cylchoedd pibell yn gwrthsefyll effaith e-fasnach â'u manteision unigryw, felly mae cwmnïau cylchoedd pibell yn datblygu sianeli ar-lein Yn thi ...

  • newyddion busnes 2

    Gyda datblygiad parhaus ein bywyd modern, ar un ystyr, mae ein safon byw wedi cymryd naid ansoddol. Mae hyn nid yn unig yn ganlyniad ymdrechion parhaus ein pobl Tsieineaidd, ond hefyd yn ganlyniad ymdrechion parhaus ein gwyddoniaeth a'n technoleg. Felly, mae gennym ni wahanol ...

  • newyddion busnes1

    Gyda'r datblygiad yn y cartref a thramor, mae'r mathau cyffredin o glampiau pibell mewn marchnadoedd tramor bellach yn dirlawn, ac mae'r defnydd o glampiau pibell yn fawr iawn, yn enwedig y mathau cyffredin. Fodd bynnag, gyda datblygiad technoleg, yn enwedig yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r farchnad ddomestig wedi ...