LLONGAU AM DDIM AR BOB CYNHYRCH BUSHNELL

Hyfforddiant Staff

Pwrpas:

Helpu gweithwyr newydd i integreiddio'n gyflym i ddiwylliant corfforaethol y cwmni a sefydlu gwerth corfforaethol unedig.

Arwyddocâd:

 Gwella ymwybyddiaeth o ansawdd gweithwyr a sicrhau cynhyrchiad diogel.

Amcan:

Sicrhau cysondeb pob proses a chynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uwch.

Amledd:

unwaith yr wythnos.
Egwyddorion:

Systematization (mae hyfforddiant staff yn brosiect systematig, hollalluog, systematig trwy gydol gyrfa'r gweithiwr); Sefydliadol (sefydlu a gwella system hyfforddi, hyfforddi a sefydlogi hyfforddiant yn rheolaidd, a sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei weithredu); arallgyfeirio (rhaid i hyfforddiant gweithwyr ystyried lefelau a mathau hyfforddeion yn llawn ac amrywiaeth cynnwys a ffurflenni hyfforddi); menter (pwyslais ar gyfranogiad a rhyngweithio gweithwyr, cyfranogi'n llawn i fenter a menter gweithwyr); effeithiolrwydd (Mae hyfforddiant gweithwyr yn broses o fewnbwn dynol, ariannol a materol, ac yn broses o ychwanegu gwerth. Mae hyfforddiant yn talu ac yn dychwelyd, sy'n helpu gwella perfformiad cyffredinol y cwmni)